ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΥ PILLAR
Τα ερμάρια εξωτερικού χώρου τύπου pillar της “K.Y.BA.” είναι ειδικά σχεδιασμένα για στέγαση ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, σε εξωτερικούς, μη στεγασμένους χώρους και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ
Στην περίπτωση που τα τυποποιημένα μας προϊόντα δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις κάποιας εφαρμογής, η εταιρεία μας μπορεί να κατασκευάσει οποιοδήποτε ερμάριο ηλεκτρικού πίνακα, σχεδιασμένο από τον πελάτη. Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές κατηγορίες ειδικών κατασκευών κιβωτίων.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Πέρα από την κατασκευή ερμαρίων, η εταιρία μας προσφέρει έτοιμες λύσεις ηλεκτρικών πινάκων, καλύπτοντας μεγάλο εύρος εφαρμογών και εγκαταστάσεων.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Εκτός από τους ηλεκτρικούς πίνακες που βρίσκονται στον τιμοκατάλογό μας, μπορούμε να κατασκευάσουμε οποιονδήποτε ηλεκτρικό πίνακα, με βάση τα σχέδια του πελάτη. Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές κατηγορίες ειδικών κατασκευών πινάκων.