Ποιότητα

Όλες οι διαδικασίες της εταιρίας διέπονται από μία πολιτική βασισμένη στην ποιότητα, ώστε να εξασφαλίζουμε την μέγιστη ικανοποίηση των συνεργατών μας. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 που εφαρμόζουμε, καλύπτει όλα τα στάδια επεξεργασίας των παραγγελιών, σχεδιασμού, παραγωγής και τελικής παράδοσης των προϊόντων στους συνεργάτες μας.

 Επίσης όλα τα προϊόντα μας έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το CE.