ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΙΡΩΝ ΙP 43
ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΙΡΩΝ ΙP 43
    Ο κορμός του κιβωτίου είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο, ενώ το πάνω και κάτω μέρος, όπως και η πόρτα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό.

Οι μεταλλοπλαστικοί πίνακες “K.Y.BA.” είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις εσωτερικών χώρων. Ο κορμός του κιβωτίου είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο, ενώ το πάνω και κάτω μέρος, όπως και η πόρτα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό. Στο εσωτερικό είναι τοποθετημένη η μεταλλική σχάρα στήριξης υλικών και η μεταλλική μετώπη.

ΜΠ1
ΜΠ1
Διαστάσεις
ΠxYxB (mm)
Αριθμός Σειρών Χωρητικότητα στοιχείων Κωδικός Τιμή
305x250x110 1 13 ΜΠ1 30,55€
ΜΠ2
ΜΠ2
Διαστάσεις
ΠxYxB (mm)
Αριθμός Σειρών Χωρητικότητα στοιχείων Κωδικός Τιμή
305x375x110 2 26 (2x13) ΜΠ2 40,50€
ΜΠ3
ΜΠ3
Διαστάσεις
ΠxYxB (mm)
Αριθμός Σειρών Χωρητικότητα στοιχείων Κωδικός Τιμή
305x500x110 3 39 (3x13) ΜΠ3 54,00€