ΣΕΤ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Περιλαμβάνει την βάση με κολωνάκια και τραβέρσες για την στήριξη των ραγών, δύο κάθετα πλαϊνά, δύο οριζόντια πλαϊνά και σετ για στήριξη στον τοίχο.
ΒΑΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
Περιλαμβάνει την βάση του κιβωτίου με τις τραβέρσες για την στήριξη των ραγών, τα κολωνάκια και το σετ για στήριξη στον τοίχο.
ΚΑΘΕΤΑ ΠΛΑΪΝΑ
Πλαϊνά για τοποθέτηση στην δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του κιβωτίου (1τεμ).
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΛΑΪΝΑ
Πλαϊνά για τοποθέτηση στην πάνω ή στην κάτω πλευρά του κιβωτίου (1τεμ).
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
Καλύμματα για τοποθέτηση στην πάνω ή κάτω πλευρά του κιβωτίου (1τεμ).