ΣΕΙΡΑ ΚΒ
Επίτοιχα μεταλλικά ερμάρια με πλάτη στήριξης υλικών.
ΣΕΙΡΑ ΚΒ-ΤΖ
Επίτοιχα μεταλλικά ερμάρια με πλάτη στήριξης υλικών και πόρτα με plexi glass.
ΣΕΙΡΑ ΚΒΣ
Επίτοιχα μεταλλικά ερμάρια με σειρές ράγας και μετώπη.
ΣΕΙΡΑ ΚΒΣ-ΤΖ
Επίτοιχα μεταλλικά ερμάρια με σειρές ράγας, μετώπη και πόρτα με plexi glass.