ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ
Τα επιδαπέδια συναρμολογούμενα πεδία τύπου “K.Y.BA.” αποτελούν μια από τις πλέον δοκιμασμένες λύσεις στην κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα.
ΠΛΑΪΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Πλαϊνά επιδαπέδιων συναρμολογούμενων πεδίων
ΜΕΤΩΠΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Μετώπες επιδαπέδιων συναρμολογούμενων πεδίων