ΜΕΤΩΠΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
ΜΕΤΩΠΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
    Μετώπες επιδαπέδιων συναρμολογούμενων πεδίων

Μετώπες επιδαπέδιων συναρμολογούμενων πεδίων

ΜΠΔ 5050
ΜΠΔ 5050
Περιγραφή
Αριθμός Σειρών Χωρητικότητα Στοιχείων Κωδικός Τιμή
Μετώπη ύψους 500mm για πεδίο πλάτους 500mm 3 54 (3x18) ΜΠΔ 5050 25,17€
ΜΠΔ 50100
ΜΠΔ 50100
Περιγραφή
Αριθμός Σειρών Χωρητικότητα Στοιχείων Κωδικός Τιμή
Μετώπη ύψους 1000mm για πεδίο πλάτους 500mm 6 108 (6x18) ΜΠΔ 50100 49,82€
ΜΠΔ 50150
ΜΠΔ 50150
Περιγραφή
Αριθμός Σειρών Χωρητικότητα Στοιχείων Κωδικός Τιμή
Μετώπη ύψους 1500mm για πεδίο πλάτους 500mm 9 162 (9x18) ΜΠΔ 50150 74,82€
ΜΠΔ 50200
ΜΠΔ 50200
Περιγραφή
Αριθμός Σειρών Χωρητικότητα Στοιχείων Κωδικός Τιμή
Μετώπη ύψους 2000mm για πεδίο πλάτους 500mm 12 216 (12x18) ΜΠΔ 50200 99,53€
ΜΠΔ 7550
ΜΠΔ 7550
Περιγραφή
Αριθμός Σειρών Χωρητικότητα Στοιχείων Κωδικός Τιμή
Μετώπη ύψους 500mm για πεδίο πλάτους 750mm 3 93 (3x31) ΜΠΔ 7550 31,52€
ΜΠΔ 75100
ΜΠΔ 75100
Περιγραφή
Αριθμός Σειρών Χωρητικότητα Στοιχείων Κωδικός Τιμή
Μετώπη ύψους 1000mm για πεδίο πλάτους 750mm 6 186 (6x31) ΜΠΔ 75100 62,92€
ΜΠΔ 75150
ΜΠΔ 75150
Περιγραφή
Αριθμός Σειρών Χωρητικότητα Στοιχείων Κωδικός Τιμή
Μετώπη ύψους 1500mm για πεδίο πλάτους 750mm 9 279 (9x31) ΜΠΔ 75150 94,44€
ΜΠΔ 75200
ΜΠΔ 75200
Περιγραφή
Αριθμός Σειρών Χωρητικότητα Στοιχείων Κωδικός Τιμή
Μετώπη ύψους 2000mm για πεδίο πλάτους 750mm 12 372 (12x31) ΜΠΔ 75200 125,84€